Effect of direct cooling conditions on microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
23. mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah [Dokument elektroniczny]. 28.–30. september 2015, Portorož, Slovenija : program in knjiga pevzetkov
Data publikacji
2015
ISBN
978-961-92518-8-1
Wydawca
Inštitut za Kovinske Materiale in Tehnologije
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Effect of direct cooling conditions on microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
217--217
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Mednarodna konferenca o Materialih in tehnologijah
Początek konferencji
2015-09-28
Koniec konferencji
2015-09-30
Lokalizacja konferencji
Portorož
Kraj konferencji
SI
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:093409