Metamodelling and optimization of copper flash smelting process
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Applied mathematics and materials. proceedings of the 8th international conference on Materials Science (MATERIALS'15), proceedings of the 8th international conference on Finite differences, finite elements, finite volumes, boundary elements (F-and-B'15), proceedings of the 3rd international conference on Optimization techniques in engineering (OTENG'15) : Rome, Italy, November 7–9, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-61804-347-4
Wydawca
WSEAS Press
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Metamodelling and optimization of copper flash smelting process
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
52--56
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
EN
artificial neural networks
optimization
metamodelling
support vector machines
random forest
flash copper smelting process
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MATERIALS'15, F-and-B'15, OTENG'
Nazwa konferencji
Applied mathematics and materials
Początek konferencji
2015-11-07
Koniec konferencji
2015-11-09
Lokalizacja konferencji
Rome
Kraj konferencji
IT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094351