Comparative analysis of precipitation effects in microalloyed austenite ferrite under hot and cold forming conditions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
HSLA steels 2015, Microalloying 2015 \& Offshore engineering steels 2015 [Dokument elektroniczny]. Hangzhou, Zheijang Province, China, November 11-13th, 2015 : conference proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-119-22330-6
Wydawca
John Wiley \& Sons, Inc.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparative analysis of precipitation effects in microalloyed austenite ferrite under hot and cold forming conditions
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
253--259
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
precipitation strengthening
microalloyed ferrite
microalloyed austenite
complex strain history
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
HSLA steels 2015, Microalloying 2015 & Offshore engineering steels 2015
Początek konferencji
2015-11-11
Koniec konferencji
2015-11-13
Lokalizacja konferencji
Hangzhou, Zhejlang Province
Kraj konferencji
CN
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:094447