Algorytmy zamiany odczytów czasowych liczników energii na wirtualne odczyty zdarzeniowe
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
49
Strony od-do
69--74
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Słowa kluczowe
EN
linear prediction
energy consumption
periodic meters reading
event-driven meters reading
IoT
building automation
PL
zdarzeniowy odczyt liczników
automatyka budynku
periodyczny odczyt liczników
predykcja liniowa
IoT
zużycie energii
Streszczenia
Język
EN
Treść
The readings of electricity meters may be triggered by the various events. The most often events used to trigger are: the lapse of specified time or specified change of measured value. To compare a various method of the electricity meters reading, the data sets of readings obtained in the same period of time and for the same loads are necessary. Mostly meter readings from real objects or buildings are obtained by time triggered readings with fixed period. Therefore to compare various methods of meters reading it is necessary to create data sets which would be obtained using other reading methods for the same real loads. The paper presents computer algorithms to generate sets of "virtual" data for two event methods of reading: (1) when the change of measured value reaches the preset value (send-on-delta method) and (2) when the difference between actual and predicted value reaches the preset value. Based on time triggered data collected from real office building the sets of "virtual" event readings were created. The comparison of time triggered and "virtual" event readings shows the significant reduction in the number of event readings depending on the type of load.
Język
PL
Treść
Dla celów porównywania różnych metod odczytu liczników EE, w których zdarzeniem generującym odczyt może być upływ określonego czasu lub określona zmiana wartości mierzonej, konieczne są koherentne zbiory danych (odczytów) uzyskane w tym samym okresie dla tych samych zmian obciążeń w czasie. Na ogół dla danych uzyskanych na rzeczywistych obiektach dostępne są jedynie zbiory danych otrzymane metodą periodycznych odczytów z ustalonym okresem. Dlatego też dla celów porównywania metod odczytu liczników energii elektrycznej powstaje konieczność wytworzenia zbiorów „wirtualnych” danych, które powstałyby przy zastosowaniu alternatywnych metod odczytu dla tych samych rzeczywistych obciążeń. W artykule przedstawiono algorytmy generowania zbiorów danych „wirtualnych” dla zdarzeniowych metod odczytu - co określoną zmianę wartości mierzonej (ang. send-on-delta) oraz odczytu z predykcją liniową - co określoną różnicę wartości mierzonej w stosunku do przewidywanej. (ang. send-on-delta with-linearprediction), będące bazą opracowanych programów komputerowych. Bazując na rzeczywistych, pobudzanych czasowo danych pomiarowych zostały wytworzone zbiory „wirtualnych" odczytów zdarzeniowych. Porównanie zbiorów periodycznych odczytów rzeczywistych ze zbiorami „wirtualnych” odczytów zdarzeniowych pozwala stwierdzić wielokrotne zmniejszenie liczby odczytów w przypadku metod zdarzeniowych, zależne od charakteru obciążenia (przebiegu zużycia energii w czasie).
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101359