Comparison of performance indices for tuning of $PI^{\lambda} D^{\mu}$ controller for magnetic levitation system
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Advances in modelling and control of non-integer order systems. 6th conference on Non-integer order calculus and its applications, 2014 Opole, Poland
Data publikacji
2015
ISBN
978-3-319-09899-9
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparison of performance indices for tuning of $PI^{\lambda} D^{\mu}$ controller for magnetic levitation system
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
125--133
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
RRNR
Nazwa konferencji
6th Conference on Non-Integer Order Calculus and its Applications
Początek konferencji
2014-11-06
Koniec konferencji
2014-11-06
Lokalizacja konferencji
Opole
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
Control of active magnetic bearings is an important area of research. The laboratory magnetic levitation system can be interpreted as a model of a single axis of bearings and is a useful testbed for control algorithms. The mathematical model of this system is highly nonlinear and requires careful analysis and identification. In this paper authors compare performance indices for tuning of (PID mu)-D-lambda controller for this system. It is a part of an ongoing research on non integer controller tuning rules.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084499
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych