Determination of efficiency in a single-switch Class E ZVS-1S quasi-resonant inverter in application for induction heating
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
99--102
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
single-switch topology
class E inverters
induction heating
ZVS
PL
załączanie przy zerowym napięciu
falowniki klasy E
falowniki jednołącznikowe
nagrzewanie indukcyjne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper is an attempt of discussion and presentation of the concept of a method for determining efficiency of high frequency inverter systems used in electroheat processes. Based on the example of a constructed model of a single - switch Class E ZVS-1S quasi-resonant inverter and the obtained results of its measurements, an effort of assessment of the inverter performance and its efficiency has been made. The paper presents a brief analysis of the operation and basic relationships in the inverter, the concept of control, conceptual design, difficulties during its implementation and it also identifies sources of power losses in the inverter and determines its efficiency for various load parameters.
Język
PL
Treść
Artykuł jest próbą dyskusji i przedstawieniem koncepcji metody wyznaczania sprawności układów falowników wysokoczęstotliwosciowych wykorzystywanych w grzejnictwie elektrycznym. Na przykładzie wykonanego modelu układu jednołącznikowego falownika napięciowego ZVS-1S klasy E i wyników zrealizowanych pomiarów podjęto próbę oszacowania jego sprawności. W referacie przedstawiono pokrótce analizę pracy oraz podstawowe zależności występujące w falowniku, koncepcję jego sterowania, założenia projektowe, trudności wykonawcze oraz określono źródła strat mocy w falowniku i wyznaczono jego sprawność dla różnych parametrów obciążenia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:098633
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych