Pośrednie pomiary zużycia energii elektrycznej w systemach automatyki budynków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Gdańsk : Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej = Faculty of Electrical and Control Engineering Gdańsk University of Technology
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
49
Strony od-do
121--128
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
building automation
IoT
electricity consumption measurement
indirect measurement
meters reading
PL
pomiary pośrednie
automatyka budynku
IoT
odczyt liczników
pomiar zużycia energii
Streszczenia
Język
EN
Treść
Reliable measurement data that can be used to create practical measures defining energy efficiency is the basis for efficient energy management in building. Archived measurements of energy parameters allow to create reports and trends, which then enables the analysis of all elements which influence the energy performance of the building. Measurements of power consumption can be performed in several ways: directly measuring the currently available energy, comparatively (eg. with earlier created profiles of energy consumption), or indirectly calculating or estimating the current power consumption using the devices specifications and information from building technological systems or building management system (BMS). The article presents the indirect method of measuring electricity consumption for lighting, office and computer equipment, IT infrastructure and hot water preparation (DHW). It shows the use of information (signals) coming from the building management system, such as information about the presence, information about individual devices switching on and off for calculation of current power consumption by the various subsystems of electricity
Język
PL
Treść
Podstawą efektywnej gospodarki energetycznej w budynku są wiarygodne dane pomiarowe, które można wykorzystać do stworzenia praktycznych miar określających wydajność energetyczną. Archiwizowane pomiary parametrów energetycznych pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które następnie po analizie umożliwiają znalezienie wszystkich elementów mających wpływ na chwilową charakterystykę energetyczną budynku. Pomiary zużycia energii mogą być wykonywane na kilka sposobów: bezpośrednio mierząc aktualnie pobieraną energię, porównawczo (np. ze stworzonymi wcześniej profilami zużycia energii) lub pośrednio wykorzystując informacje umożliwiające wyliczenie lub oszacowanie aktualnie pobieranej energii na podstawie danych o urządzeniach ją pobierających i informacji z innych systemów technologicznych lub z systemu automatyki budynku (BMS). W artykule przedstawiono pośrednie metody pomiaru zużycia energii elektrycznej dla celów oświetleniowych, zasilania sprzętu biurowego i komputerowego, infrastruktury informatycznej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pokazane zostało wykorzystanie informacji (sygnałów) pochodzących z systemu automatyki budynku takich jak informacja o obecności, informacja o załączeniu i wyłączeniu poszczególnych urządzeń dla wyliczenia pobranej przez poszczególne podsystemy energii elektrycznej.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101372