Analiza czasowo-częstotliwościowa sygnałów rejestrowanych podczas badań wyładowań niezupełnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
10
Strony od-do
134--137
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
wavelet transform
partial discharges
insulating systems
multiresolution analysis MRA
wavelet packets
PL
układy izolacyjne
wyładowania niezupełne
analiza wielorozdzielcza MRA
przekształcenie falkowe
pakiety falek
Streszczenia
Język
EN
Treść
Partial discharge (PD), the analysis of which is used in assessing the condition of electric power devices insulation are a source of the pulse signals with specific parameters. Single PD pulse has a short rise time and a small width, and thus has a very broad spectrum. Their inception is connected with the physical processes that cause that the time series of pulses can be treated as non-stationary stochastic processes. For this reason, good tools for PD analysis are the time-frequency methods in particular the methods of multiresolution analysis using wavelet transform and wavelet packets.
Język
PL
Treść
Wyładowania niezupełne (wnz), których analiza jest stosowana w ocenie stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych są źródłem sygnałów impulsowych o specyficznych parametrach. Pojedyncze impulsy cechują się krótkim czasem narastania i małą szerokością, a co za tym idzie bardzo szerokim widmem. Ich powstawanie związane jest z procesami fizykalnymi, które sprawiają, że ciągi impulsów wyładowań mogą być traktowane jako niestacjonarne procesy stochastyczne. Z tego powodu dobrym narzędziem ich analizy są metody czasowo-częstotliwościowe, w szczególności analiza wielorozdzielcza z zastosowaniem przekształcenia falkowego i pakietów falek.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101991
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych