Experimental evaluation of breakdown voltage and life time for models of the low voltage electrical motors windings
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
10
Strony od-do
21--25
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
electric motors
low voltage windings
breakdown voltage
twisted-pair
PL
silniki elektryczne
uzwojenia niskonapięciowe
napięcie przebicia
para skęcona
Streszczenia
Język
EN
Treść
Modern electric motors of small power are often supplied with electronic power converters producing PWM voltages. For this reason, it is necessary to study the properties of winding insulation of these motors using pulse voltages with variable rise times and switching frequencies. The paper describes the results of investigations of magnet wires insulation with different diameters in a standardized model samples, for the assessment of their resistance to exposure on pulse voltages.
Język
PL
Treść
Współczesne silniki elektryczne małych mocy są często zasilane z przekształtników energoelektronicznych wytwarzających napięcia typu PWM. Z tego powodu zachodzi konieczność badania właściwości izolacji uzwojeń tych silników z zastosowaniem napięć impulsowych o zmiennych czasach narastania oraz częstotliwościach kluczowania. Artykuł opisuje wyniki badania izolacji drutów nawojowych o różnych średnicach w standaryzowanych próbkach modelowych, dla oceny ich odporności na narażenia napięciami impulsowymi.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:101989
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych