Kierunkowe układy detekcji VHF/UHF dla lokalizacji źródeł wyładowań niezupełnych w liniach napowietrznych i urządzeniach stacji elektroenergetycznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
51
Strony od-do
159--162
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
partial discharges
directional antennas
VHF/UHF detection
locating systems
PL
wyładowania niezupełne
anteny kierunkowe
detekcja VHF/UHF
systemy lokalizacyjne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Contemporary requirements for a reliable supply of electricity generate the need for diagnostics and monitoring of proper operation of working electrical power equipment. Defects occurring in transmission lines and substations devices, characterized by the increase of the local electric field strength above the critical value, cause the formation of partial discharges (PD), in their various forms. In order to detect and locate defects it is possible to use wideband antenna methods for PD pulses detection in the VHF/UHF range. The article reviews the applications of wideband antenna detection systems in the diagnosis of the electrical power devices. The results of laboratory tests of selected directional detection systems applied for location of various forms of electrical discharges in the air, by detecting pulsed electromagnetic disturbances, are presented.
Język
PL
Treść
Współczesne wymagania dotyczące niezawodności dostaw energii elektrycznej rodzą konieczność prowadzenia badań diagnostycznych i monitorowania poprawności działania pracujących urządzeń elektroenergetycznych. Występujące defekty linii napowietrznych oraz urządzeń stacji elektroenergetycznych, charakteryzujące się podwyższeniem wartości lokalnego natężenia pola elektrycznego ponad wartość krytyczną powodują powstawanie wyładowań niezupełnych, w różnych ich formach. Pozwala to stosować, w celu wykrywania i lokalizowania defektów, metody antenowe, z detekcją szerokopasmową w zakresach VHF/UHF. W artykule dokonano przeglądu zastosowań układów szerokopasmowej detekcji antenowej w diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wybranych układów detekcji kierunkowej, służących wykrywaniu różnych form wyładowań elektrycznych w powietrzu poprzez detekcję impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103403