Modelowanie propagacji impulsów wyładowań niezupełnych w uzwojeniach transformatorów energetycznych z zastosowaniem stanowiska laboratoryjnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
ISSN
2353-1290
EISSN
Wydawca
Politechnika Gdańska
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
51
Strony od-do
221--224
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
EN
numerical modelling
transformer windings
partial discharges
localization
PL
modelowanie numeryczne
wyładowania niezupełne
lokalizacja
uzwojenia transformatora
Streszczenia
Język
EN
Treść
Power transformers are one of the basic elements of the power system. The occurrence of partial discharge is a symptom of internal defects of their insulating system. Electrical signals caused by partial discharges are recorded on the line terminals that receive electrical signals propagating along the winding from the source of discharge. Depending on the location of the defect and the characteristic parameters of the electrical windings are changing parameters of the timefrequency signals observed in the place of its detection. The article presents the results of the propagation of pulses PD in models of transformer windings, compared to the results of numerical simulations. During the simulation takes into account the complex, multi-element structure of the windings of the transformer and its impact on the time-frequency characteristics of pulses recorded on a terminal line.
Język
PL
Treść
Transformatory energetyczne są jednymi z podstawowych elementów systemu elektroenergetycznego. Objawem wewnętrznych defektów ich układu izolacyjnego może być powstawanie wyładowań niezupełnych (wnz). Sygnały elektryczne wywołane przez wnz są rejestrowane na doprowadzeniach liniowych, do których docierają propagując wzdłuż uzwojeń, od miejsca ich występowania. W zależności od położenia defektu oraz jednostkowych parametrów elektrycznych uzwojenia zmieniają się parametry czasowo-częstotliwościowe sygnałów obserwowanych w miejscu ich detekcji. W artykule przedstawiono wyniki badań propagacji impulsów wnz na modelu laboratoryjnym uzwojenia transformatora oraz, dla porównania, wyniki symulacji numerycznych w programie Matlab/Simulink. Podczas symulacji stosowano pewne uproszczenia złożonej struktury uzwojenia transformatora analizując wpływ miejsca wyładowania na wybrane właściwości impulsów rejestrowanych na zacisku liniowym.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103405