Associative text representation and correction
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Artificial Intelligence and Soft Computing. 12th International Conference, ICAISC 2013 : Zakopane, Poland, June 9–13, 2013 : proceedings
Data publikacji
2013
ISBN
978-3-642-38657-2
Wydawca
Springer-Verlag
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Associative text representation and correction
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
76--87
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.8
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
linguistic habit graphs
associative linguistic habit neural graphs
associative neurocomputation
text compression
associative artificial intelligence AAI
bio-inspired techniques for text mining
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICAISC 2013
Nazwa konferencji
12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing
Początek konferencji
2013-06-09
Koniec konferencji
2013-06-13
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
INSPEC
Streszczenia
Język
EN
Treść
Linguistic communication takes a major role in human communication and information exchange. Information is usually transferred in a text form - sentences. Text descriptions allow us define new terms, gather knowledge and learn more quickly thanks to the associative mechanisms that work in our brains. Automatic and intelligent text processing and compression are very important nowadays. This paper introduces a novelty associative way of storing, compressing and processing sentences. This paper describes an associative linguistic habit neural graphs (ALHNG) that are able to store and activate various important associative relations between letters and words simultaneously in many sentences. These graphs enable us to semi-automatically define various terms and contextually process text corrections after the knowledge collected from previously read texts. The ALHNG construction has a linear computational complexity. The association and triggering interconnected elements in any given context have a constant computational complexity. It also compresses sentences in a very effective way.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074344
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych