Selected problems of the cooperation between distribution networks and the sources of dispersed generation
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
2449-9544
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych "Sigma NOT"
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
259--262
Numer tomu
92
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Słowa kluczowe
EN
dispersed generation
electric power distribution network
active power losses
location of dispersed generators
PL
elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
generacja rozproszona
straty mocy czynnej
lokalizacja generacji rozproszonej
Streszczenia
Język
EN
Treść
The addition of a new source of active power to an electric power distribution network alters its operation conditions. The effect of such changes depends on the power of the additional source, its location in the network as well as its type. In the paper the influence of the active power source on the selected parameters of the operations of the distribution network – such as the active power losses and voltage levels – is presented. Also, the influence of the level of power of the additional source and the level of the network’s load on the location of tie points is considered.
Język
PL
Treść
Instalacja dodatkowego źródła mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zmienia warunki jej pracy. Efekt zmian zależy od mocy dodatkowego źródła, miejsca jego lokalizacji w sieci oraz rodzaju przyłączanego źródła. W pracy analizuje się wpływ źródła mocy czynnej na wybrane parametry pracy sieci dystrybucyjnej takie jak straty mocy czynnej i poziomy napięć. Dokonano analizy wpływu mocy przyłączanego źródła i poziomu obciążenia sieci na lokalizację stałych punktów podziału sieci.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099952