Contribution of the INSIGMA project to the field of intelligent transportation systems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Multimedia communications, services and security. 7 th international conference, MCSS 2014 : Krakow, Poland, June 11–12, 2014 : proceedings
Data publikacji
2014
ISBN
978-3-319-07568-6
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Contribution of the INSIGMA project to the field of intelligent transportation systems
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
58--72
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.07
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Słowa kluczowe
EN
architecture
GPS
video detector
intelligent transportation systems
route planning
traffic control
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
MCSS 2014
Nazwa konferencji
Multimedia communications, services and security : 7th international conference
Początek konferencji
2014-06-11
Koniec konferencji
2014-06-12
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
With the growing number of vehicles traveling on public roads, traffic congestion has become a serious problem, resulting in more unpredictable travel times, increased fuel consumption and pollution. Intelligent Transportation Systems (ITS), already being developed by several countries, aim to improve safety, mobility and environmental performance. The goal of the INSIGMA project is to develop a system providing functionality of a typical ITS: real-time traffic monitoring, route planning and traffic control. In this paper we discuss the concepts and solutions developed within the project: dynamic map, sensors - videodetector and GPS tracker - as well as advanced route planning and traffic control algorithms.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084320
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych