Jakość usług multimedialnych w zastosowaniach użytkowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne
ISSN
1230-3496
EISSN
2449-7487
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
8-9
Strony od-do
708--712
Numer tomu
87
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
It was once thought that high QoS (Quality of Service) performance solve reccurent problems of low-quality multimedia services. Later, one proposed solutions to ensure a high level of QoE (uality of Experience). In this paper, the author shows the path of work that attempt to understand what really is the quality of multimedia services. By starting from scratch QoS, passing through generalized QoE, ultimately the author focuses on aspects of the subjective and objective quality modeling and optimizing the visual performance for target recognition applications (for example, video surveillance), outlining the path of possible ITU-T standardization in this area. The author also tries to predict at least some of today's errors of reasoning, which probably will be already evident for the industry in the next decade.
Język
PL
Treść
Przedstawiono ścieżkę prac będących próbą zrozumienia, czym naprawdę jest jakość usług multimedialnych. Wychodząc od podstaw QoS, przechodząc przez uogólnione QoE, skupiono się docelowo na subiektywnych i obiektywnych aspektach modelowania i optymalizacji jakości wideo dla zastosowań użytkowych (przykładowo: nadzór wizyjny), nakreślając również ścieżkę możliwej standaryzacji ITU-T w tym obszarze. Starano się też przewidzieć przynajmniej niektóre dzisiejsze błędy rozumowania, które zapewne staną się dla branży oczywiste już w kolejnej dekadzie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083634