Nieinwazyjna metoda oznaczania glukozy w badaniach cukrzycy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania
ISSN
0033-2089
EISSN
2449-9528
Wydawca
Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych Sigma Not Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
11--14
Numer tomu
55
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
Noninvasive glucose measurement method for diabetes diagnosis is presented in this study. It based on detection of an acetone concentration in exhaled breath, which is correlated to glucose concentration in the vessel blood. The current data concerns the number of diabetic patients in Poland and in the world are shown and discussed in the paper. The diabetic patients have been investigated as well as healthy reference group. The investigation results confirmed that the exhaled acetone concentration is higher for diabetic persons than for healthy one and it is in the range of 1.5 - 3.4 ppm for diabetic patients and less than 1 ppm for healthy subjects. In order to measure such low acetone concentrations the preconcentration method is used. Due to fact, that commercial available gas sensors have limit of detection in the ppm range. In the paper the preconcentration method for breath acetone concentration was used and described. The experimental results are in conformity with results obtained with glucometer method.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono innowacyjną metodę oznaczania stężenia glukozy we krwi w badaniach cukrzycy. Metoda ta polega na detekcji stężenia acetonu w wydychanym powietrzu, które jest zależne od stężenia glukozy w organizmie. W pracy przedstawiono bieżące dane dotyczące liczby osób ze zdiagnozowaną cukrzycą w Polsce i na świecie, zapadalność na tą chorobę oraz konwencjonalne metody oznaczania glukozy. Autorzy zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych na grupie chorych oraz referencyjnej grupie osób zdrowych. Uzyskane w ramach eksperymentów wyniki potwierdzają, że stężenie wydychanego acetonu u osób chorych jest większe niż u osób zdrowych, i zawiera się w przedziale od 1,5 ppm - 3,4 ppm (ang. part per milion) w odróżnieniu od stężenia wykrytego u osób zdrowych, które jest mniejsze od 1 ppm. Detekcja tak niskich stężeń nie jest możliwa przy wykorzystaniu komercyjnie dostępnych sensorów acetonu. W pracy przedstawiono metodę umożliwiającą badanie tak niskich stężeń poprzez zastosowanie układu prekoncentratora acetonu. Wyniki badań stężenia glukozy przy pomocy glukometru pozostają w zgodności z wynikami otrzymanymi metodą nieinwazyjną.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080324