Evolutionary multiobjective optimization of liquid fossil fuel reserves exploitation with minimizing natural environment contamination
PBN-AR
Instytucja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Artificial intelligence and soft computing. 15th international conference, ICAISC 2016 : Zakopane, Poland, June 12–16, 2016 : proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-39383-4
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Evolutionary multiobjective optimization of liquid fossil fuel reserves exploitation with minimizing natural environment contamination
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
384--394
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.78
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ICAISC 2016
Nazwa konferencji
15th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing
Początek konferencji
2016-06-12
Koniec konferencji
2016-06-16
Lokalizacja konferencji
Zakopane
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:098340
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych