Comparative analysis of algorithms for calculating arrival times of emergency vehicles
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geoinformatica Polonica
ISSN
1642-2511
EISSN
2199-5923
Wydawca
De Gruyter Open Ltd. ; Polska Akademia Umiejętności
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
85--91
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
optimization
GIS
network analysis
arrival time calculation
PL
GIS
optymalizacja
obliczanie czasów dojazdu
analizy sieciowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
The problem discussed in this article covers the issue of the generation and computational complexity of an arrival time map of emergency vehicles (ambulances). Finding the optimal (fastest) route between two points is a complex and time-consuming task. Moreover, the discussed issues are identical to the problems faced by dispatchers from Malopolska Medical Emergency. Therefore, the aim was to develop algorithms to reduce time calculations, based on the reduction of their number only to the points where ambulances are able to reach within the specifi ed time. There were compared three types of algorithms, taking into account their time and computational complexity. The result of the research was to identify algorithms, which depending on the adopted criteria allow to achieve optimal results.
Język
PL
Treść
Problemem poruszanym w niniejszym artykule jest czas, w jakim obliczana jest kompletna mapa czasów dojazdów pojazdów ratunkowych (ambulansów) dla zadanej siatki. Znalezienie optymalnej (najszybszej) trasy między dwoma punktami jest problemem złożonym i czasochłonnym. Co więcej, poruszane zagadnienia wynikają z potrzeb i problemów, z którymi zmagają się dyspozytorzy Małopolskiego Ratownictwa Medycznego. Wobec tego, intencją autorów było opracowanie metod pozwalających na skrócenie czasu wykonywania obliczeń, bazując na redukcji ich liczby wyłącznie do punktów, do których ambulans jest w stanie dotrzeć w zadanym czasie. Porównano trzy typy algorytmów, uwzględniając ich złożoność czasową i obliczeniową. W rezultacie wskazano metody, które – w zależności od przyjętego kryterium – pozwalają osiągnąć optymalne wyniki.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102531
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych