Criteria of geotourism valorization specified for various recipients
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geoturystyka
ISSN
1731-0830
EISSN
2353-3641
Wydawca
Wydawnictwa AGH
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3-4
Strony od-do
25--38
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Słowa kluczowe
EN
geotourism
geotourism object
valorization criteria
valorization recipients
PL
geoturystyka
obiekt geoturystyczny
kryteria waloryzacji
odbiorcy waloryzacji
Streszczenia
Język
EN
Treść
The following paper presents methodology of valorization of geotourism objects adapted to meet the expectations and needs of various groups of potential recipients: tourists (casual, witting, hobbyist), educators (school teachers, academic staff, guides, organizers) and investors (owners, managers). Any geotourism object can be valorized using four principal categories of criteria: visual, cognitive, functional and investing. Each category is evaluated separately and selection of particular criteria depends on the needs of given recipient.
Język
PL
Treść
W artykule zaproponowano sposób waloryzacji obiektów geoturystycznych uwzględniający potrzeby potencjalnych odbiorców: turystów (przypadkowy, świadomy, pasjonat), edukatorów (nauczyciel szkolny i akademicki, przewodnik, organizator turystyki specjalistycznej), inwestorów (właściciel, zarządca). Na ocenę obiektu składają się cztery główne kryteria: wartość wizualna, wartość poznawcza, wartość użytkowa oraz warunki i potrzeby inwestycyjne. Każde z kryteriów oceniane jest osobno, a o ważności i doborze kryterium decyduje samodzielnie odbiorca waloryzacji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103700
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych