Cu-sulphides – native silver association in the Cu-Ag deposit, Lubin mine, Fore-Sudetic Monocline (SW Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Mineral deposit research for a high-tech world [Dokument elektroniczny]. 12th biennial SGA meeting : 12–15 August 2013, Uppsala, Sweden : proceedings
Data publikacji
2013
ISBN
978-91-7403-207-9
Wydawca
SGA
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Cu-sulphides – native silver association in the Cu-Ag deposit, Lubin mine, Fore-Sudetic Monocline (SW Poland)
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
1275--1278
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
Ag-Cu deposit
Ag-bearing minerals
distribution of silver
Fore-Sudetic Monocline
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
12th Biennial SGA Meeting on Mineral Deposit Research for a High-Tech World
Początek konferencji
2013-08-12
Koniec konferencji
2013-08-15
Lokalizacja konferencji
Uppsala
Kraj konferencji
SE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
Silver is the second most important element in the Cu-Ag ore deposit at the Fore-Sudetic Monocline (SW Poland). The silver concentrates in the silver minerals, such as the native silver and silver amalgams, or Ag-Cu sulphides, or forms isomorphic substitutions in the copper minerals in the deposit. The aim of this study was to determine distribution of silver in the copper minerals forming association with the native silver and the silver amalgams, and to constrain conditions of precipitation of selected ore minerals. Textural observations in a microfield and electron microprobe chemical analyzes provided new insights into knowledge on the Ag distribution in the copper minerals from the Cu-Ag ore deposit at the Fore-Sudetic Monocline.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080424