Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Madrid 2015 [Dokument elektroniczny]. Earth science for energy and environment : 77\textsuperscript{th} EAGE conference \& exhibition : 1–4 June 2015, Madrid, Spain : proceedings
Data publikacji
2015
ISBN
978-94-6282-146-0
Wydawca
EAGE
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Multiscale 3D modeling for evaluation of shale gas resources in western part of the Baltic Basin – preliminary results
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
1--5
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
77th EAGE conference & exhibition
Początek konferencji
2015-06-01
Koniec konferencji
2015-06-04
Lokalizacja konferencji
Madrid
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090070