GPR identification of prestressing tendons in areas with high density of ordinary reinforcement
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SGEM2013. GeoConference on Science and technologies in geology, exploration and mining : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings
Data publikacji
2013
ISBN
978-954-91818-8-3
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
GPR identification of prestressing tendons in areas with high density of ordinary reinforcement
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
771--778
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
GPR
prestressing tendons
box girder
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM2013
Nazwa konferencji
GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference
Początek konferencji
2013-06-16
Koniec konferencji
2013-06-22
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents results of tendons and reinforcement identification in several test areas in examined multiple-span bridge located in Gliwice (Poland), using ground penetrating radar (GPR). Rules and requirements for correct installation of the reinforcement and tendons imposed upon contractors are very precise. Nevertheless, in practice, occasionally, the geometry of the reinforcement and prestressing system does not correspond adequately with design drawings. Moreover, especially in older objects, sometimes, there is no design documentation. For this, non-destructive techniques in particular GPR can be used. The papers main objective is to present the capabilities and limitations of GPR technique for identification of reinforcement and tendons in various areas of the box girder. Tested object is a five span prestressed bridge. The one-cellular box girder is pre-stressed with two types of tendons: internal, centric tendons and eccentric tendons. Both types were objects of GPR identification. The measurements were carried out from the inner and external side of the box girder. Test areas include chosen areas of: bridge deck, bottom slab, mid-span deviator (investigated from inner side) and anchorage zone, sidewalk slab (investigated from external side of the box girder). For the inspection a 1.0 GHz radar antenna were used. Results in given test area, are shown as the B-scans (echograms) and compared with the design drawings. In most cases reinforcement bars were properly detected. Accurate information about the localization of tendons was not achieved. The reason for this, is concentration of reinforcement above the tendons and some geometrical limitations of GPR technique.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:079506