Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK Geoinformatyka
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Geomatyki
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Polish Association for Spatial Information)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
447--454
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Słowa kluczowe
EN
geoinformatics
student research group
didactics
PL
dydaktyka
geoinformatyka
koło naukowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper describes experiences gained during 10 years of activity of the Student Research Society KNGK Geoinformatics, the Society’s educational role and changes within its structure. Due to lacks in equipment and lack of understanding of students’ needs among some Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering staff, the beginnings of the KNGK were not easy. Within 10 years of its existence, the KNGK range of activities was widened. At first it was all about 3D modelling; today it deals with topics like programming, geoportals creation, GIS, database and acquisition of spatial data. The KNGK has also changed due to the easy access to newest technology, available for students at the department. The Society becomes more and more recognizable, though it still faces the difficulties with attracting new members who are young and involved. The authors, by conducting surveys among students and graduates, together with analyzing the KNGK’s activities during last years, are trying to answer the questions: from where the student’s interests come and how to promote the society.
Język
PL
Treść
Artykuł opisuje doświadczenia płynące z analizy zmian zainteresowań badawczych studentów Studenckiego Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka na przestrzeni dziesięciu lat jego działalności. Początki działalności koła związane z grafiką komputerową spotkały się z niezrozumieniem potrzeb studentów wśród części kadry Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH i traktowane były jako zajęcia pozageodezyjne. W ciągu dziesięciu lat działalności koła, rozwój technologii pomiarowych spowodował ograniczenie podstawowej działalności, jakim było modelowanie 3D na rzecz takich aktywności jak: nauka programowania, instalacja i konfiguracja geoportali, budowa projektów GIS, konstrukcja baz danych oraz pozyskanie danych przestrzennych. Dzisiejszy obraz koła zmienił się wraz z dostępem do nowoczesnych narzędzi pomiarowych oraz wydajniejszych komputerów dostępnych na wydziale. Koło jest coraz bardziej rozpoznawalne, choć ma problem z pozyskaniem młodych i zaangażowanych członków. Autorzy na podstawie ankietyzacji członków i absolwentów oraz studium działalności ostatnich lat przedstawiają analizę kierunków zainteresowania studentów oraz potencjalnych sposobów promocji koła.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102228