Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Geomatyki
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Polish Association for Spatial Information)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
183--191
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.64
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
cognitive processes
GIS education
experiential learning
perception of real space
PL
nauczanie GIS
uczenie przez doświadczenie
procesy poznawcze
postrzeganie przestrzeni realnej
Streszczenia
Język
EN
Treść
The main aim of this article was to discuss a process of searching for effective methods of teaching GIS. Atempts to find possible connections between the human perception of the real world and the structure and methods of GIS have been presented in the paper. In the author’s opinion – such connections exist. The article is to demonstrate that natural cognitive processes may be applied to teach spatial information systems. The article shows that the GIS structure and tools are not an abstract creature, not connected with the surrounding reality. On the contrary – in many cases GIS procedures and tools have their analogies in everyday experience. The use of these analogies and associations can contribute to improving the quality and effectiveness of education. Theoretical assumptions presented in the article have found their practical application. The author presents his original GIS teaching method symbolically called „coming out from shadows”. This method is intended to be used to teach GIS at the elementary and intermediate levels. This is particularly important at present, when much attention is paid to the wide popularisation of teaching GIS in many technical, natural and economic fields, in order to allow wide groups of users to apply this method of description of the real space.
Język
PL
Treść
Głównym celem artykułu było pokazanie poszukiwania efektywnych metod nauczania GIS. W artykule został podjęty problem ustalenia czy istnieją jakieś związki pomiędzy postrzeganiem świata realnego przez człowieka, a strukturą i metodami GIS. Zdaniem autora - takie związki istnieją. Artykuł ma na celu wykazanie, że naturalne procesy poznawcze można zastosować do nauczania systemów informacji przestrzennej. Artykuł pokazuje, że struktura i narzędzia GIS nie są jakimś abstrakcyjnym tworem nie związanym z otaczającą nas rzeczywistością. Jest właśnie odwrotnie - w wielu przypadkach procedury i narzędzia GIS mają swoje analogie w codziennym doświadczeniu. Stosowanie tych analogii i skojarzeń może się przyczynić do podniesienia jakości i efektywności kształcenia. Przedstawione założenia teoretyczne znalazły w artykule wyraz praktyczny w postaci przedstawienia autorskiej metody nauczania GIS o symbolicznej nazwie "wychodzenie z cienia". Ta metoda jest przewidziana do nauczania GIS na poziomie początkowym i średniozaawansowanym. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, gdzie występuje presja na szerokie rozpowszechnienie nauczania GIS na wielu kierunkach technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, w celu umożliwienia korzystania z tego sposobu opisu realnej przestrzeni szerokiemu gronu użytkowników.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099716