Pomiary przemieszczeń statycznych i dynamicznych mostu podwieszonego z użyciem radaru interferometrycznego i innych technik
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Konstrukcja i wyposażenie mostów. VII ogólnopolska konferencja mostowców : Wisła, 28–29 maja 2015 roku : monografia : praca zbiorowa
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-941371-1-3
Wydawca
Epigraf s.c.
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Pomiary przemieszczeń statycznych i dynamicznych mostu podwieszonego z użyciem radaru interferometrycznego i innych technik
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
153--166
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
VII ogólnopolska konferencja mostowców
Początek konferencji
2015-05-28
Koniec konferencji
2015-05-29
Lokalizacja konferencji
Wisła
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:092405