Wpływ zastosowania niskociśnieniowej lampy w sekwencji z chlorowaniem na jakość mikrobiologiczną wody basenowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Inżynieria środowiska – młodym okiem [Dokument elektroniczny]. IV międzynarodowa konferencja naukowa : Białystok 2015 : monografie
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62582-66-2
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Wpływ zastosowania niskociśnieniowej lampy w sekwencji z chlorowaniem na jakość mikrobiologiczną wody basenowej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
114--139
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.85
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
chlorowanie
jakość wody basenowej
dezynfekcja promieniami UV
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Inżynieria środowiska – młodym okiem
Początek konferencji
2015-05-15
Koniec konferencji
2015-05-15
Lokalizacja konferencji
Białystok
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:089314