Wykorzystanie oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu osiedlowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Geomatyki
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (Polish Association for Spatial Information)
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
287--294
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
monitoring
viewshed analysis
device location
PL
analizy widoczności
lokalizacja kamer
monitoring osiedlowy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The Closed Circuit Television (CCTV) have been used in Poland for over 40 years. Initially it was used in places with the high rate of petty crime. Currently, it is difficult to find a spot in public space, which is not monitored. Monitoring is used by public institutions, road administrations, residential communities or private landlords. However, if monitoring is to be effective, a thorough analysis of camera locations at the design stage is required. Using advanced GIS tools, and a camera of specified parameters such as the height above the ground, the slope of the upper and bottom limits of visibility axes, the camera maximum visibility range, we are able to determine areas visible for the device. The paper presents the possibility of using ArcGIS software to analyze visibility of industrial cameras for the planned monitoring system. The work was performed in two ways: for 2D raster data and for 3D vector data. A tool, constructed for the needs of automatic determination of visible areas was presented. Advantages and disadvantages of each solution, as well as the final results for both methods were presented. A hybrid model, including an operational scheme for designing a housing estate monitoring system was also proposed.
Język
PL
Treść
Monitoring wizyjny (ang. CCTV - Closed Circuit Television) stosowany jest w Polsce od lat 70. XX wieku. Początkowo wykorzystywany był w obiektach, charakteryzujących się wysokim współczynnikiem drobnej przestępczości tj. kradzieże, pobicia. Obecnie trudno znaleźć miejsce w przestrzeni publicznej, które nie jest monitorowane. Z monitoringu korzystają instytucje publiczne, zarządy dróg, wspólnoty mieszkaniowe, prywatni właściciele. Jednak by monitoring był efektywny, konieczna jest wnikliwa analiza lokalizacji kamer już na etapie projektu. Wykorzystując zaawansowane narzędzie GIS oraz mając do dyspozycji urządzenie w postaci kamery o ustalonych parametrach w zakresie: wysokości kamery nad powierzchnią ziemi, nachylenia górnej osi granicy widoczności, nachylenia dolnej osi granicy widoczności oraz maksymalnego zasięgu widoczności kamery, jesteśmy w stanie wyznaczyć obszary, które znajdą się w zasięgu jej pracy. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania ArcGIS w analizie widoczności kamer projektowanego monitoringu. Prace wykonano dwutorowo: na danych rastrowych w środowisku 2D oraz na danych wektorowych w środowisku 3D. Zaprezentowano zbudowane narzędzie służące do automatyzacji wyznaczania obszarów widoczności z projektowanych kamer. Omówiono wady i zalety każdego z rozwiązań oraz zaprezentowano wyniki końcowe z dwóch metod. Zaproponowano model hybrydowy ze schematem działania do rozwiązania problemu projektowania monitoringu osiedlowego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103527