Zniekształcenia w transformacji między układami współrzędnych PL-1992, PL-2000, PL-LAEA i PL-LCC na obszarze powiatu ostrowieckiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne
ISSN
2300-1739
EISSN
Wydawca
Ostrowiec Św. : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
7
Strony od-do
245--251
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
coordinate transformation
coordinate system
cartographical distortion
PL
transformacja współrzędnych
układ współrzędnych
zniekształcenia odwzorowawcze
Streszczenia
Język
EN
Treść
At work, there has been raised the issue of changes (distortion) of length, area, and angle in the transformation between national coordinate systems. Analysis of the distortion made for ostrowieckiego County area. Transformation of the coordinate was carried out between national systems PL-1992, PL-2000 and new coordinate systems PL-LAEA and PL-LCC. The calculation uses the algorithm testing distortion in the plane of the projection onto a plane. Ranges of distortion were calculated in the area of the district ostrowieckiego. Distribution of selected distortion was illustrated by cartograms.
Język
PL
Treść
W pracy podjęto problematykę zmian (zniekształceń) długości, pola powierzchni i kąta w transformacji między państwowymi układami współrzędnych. Analizę zniekształceń wykonano dla obszaru powiatu ostrowieckiego. Transformację współrzędnych zrealizowano między układami państwowymi PL-1992 i PL-2000 oraz nowymi układami PL-LAEA i PL-LCC. W obliczenich wykorzystano algorytm badania zniekształceń w odwzorowaniu płaszczyzny na płaszczyznę. Podano zakresy zniekształceń na obszarze powiatu ostrowieckiego. Rozkład wybranych zniekształceń zilustrowano kartogramami.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102603