Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
ISSN
0368-0827
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
174--175
Numer tomu
52
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.21
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
basaltic dust
vibration balling chute
ceramic clinker
granulation
PL
pył bazaltowy
granulacja
grudkownik wibracyjny
klinkier ceramiczny
Streszczenia
Język
EN
Treść
Basaltic dust is characterized by advantageous ceramic technological features (K<sub>2</sub>0+Na<sub>2</sub>0 ≈ 5% wt., water absorbability after firing = 5.4%, shrinkage after firing = 6.8%). It enables one to use this waste material in the production of ceramic clinker. Some difficulties connected with its dusty character can be removed as a result of granulation in a vibration balling chute. Grain aggregates of sufficient mechanical strength were received using the addition of water and bentonite as plasticizer in a quantity of 2% wt.
Język
PL
Treść
Pył bazaltowy charakteryzuje się korzystnymi, ceramicznymi cechami technologicznymi (K<sub>2</sub>O+Na<sub>2</sub>O ≈ 5% mas., nasiąkliwość po wypaleniu = 5,4%, skurczliwość po wypaleniu = 6,8%). Umożliwia to wykorzystanie tego surowca odpadowego do produkcji wyrobów klinkierowych. Trudności związane z jego pylistym charakterem mogą być usunięte w wyniku granulacji w wibracyjnym grudkowniku rynnowym. Granule o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej otrzymano stosując dodatek wody i bentonitu jako plastyfikatora w ilości 2%.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074807