\emph {In vitro} mycelial cultures and fruiting bodies of \emph {Agaricus bisporous} as source of bioelements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
EYEC monograph. 3\textsuperscript{rd} European Young Engineers Conference : April 29–30\textsuperscript{th} 2014, Warsaw
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-936575-0-6
Wydawca
University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
\emph {In vitro} mycelial cultures and fruiting bodies of \emph {Agaricus bisporous} as source of bioelements
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
238--239
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
AAS
in vitro cultures
analysis
enriching cultures
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
3th European Young Engineers Conference
Początek konferencji
2014-04-29
Koniec konferencji
2014-04-30
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:081304