Modyfikacja powierzchni opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem $Li_{2}O$
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
14--16
Numer tomu
68
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.2
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
functional coatings
nanoparticles
SEM research
surface refinement
PL
warstwy funkcyjne
badania SEM
nanocząstki
uszlachetnianie powierzchni
Streszczenia
Język
EN
Treść
The results of modification of glass packaging by nanoparticles of aluminium compounds with the addition of Li2O marked on hot surfaces of products were presented in this work. Strength tests such as internal pressure, vertical load and impact strength proved the obtainment of modified surfaces of the glass which increased strength of bottles. The satisfactory results were obtained with respect to transparency, chemical resistance and surface microhardness. SEM investigations of the modified functional coatings on the glass surface are also presented.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono wyniki badań modyfikacji opakowań szklanych nanocząstkami związków glinu z dodatkiem Li2O naniesionych na gorącą powierzchnię wyrobów. Badania wytrzymałościowe takie jak ciśnienie wewnętrzne, nacisk osiowy, wytrzymałość na udar świadczą o zmodyfikowaniu powierzchni szkła i zwiększeniu wytrzymałości butelek. Uzyskano satysfakcjonujące wyniki transparentności, odporności chemicznej i mikrotwardości powierzchni. Przedstawiano również wyniki badań zmodyfikowanej nanowarstwy na powierzchni szkła za pomocą SEM.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099317