Wypalane kruszywo lekkie z dodatkiem zeolitów po sorpcji substancji ropopochodnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
259--266
Numer tomu
68
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Słowa kluczowe
EN
zeolite
lightweight aggregate
petroleum-derived sorption
sintered aggregate
PL
kruszywo wypalane
zeolit
sorpcja ropopochodnych
kruszywo lekkie
Streszczenia
Język
EN
Treść
In this work we tested the suitability of zeolite sorbent gained from the sorption of petroleum compounds as an additive raw material for production of lightweight aggregates. The starting material of montmorillonite clay was modified with different amount of zeolite Na-P1 synthesized from fly ash after using it in the process of sorption of diesel. The resulting mixtures were tested using a high temperature microscope. The results indicated the 10% additive of overworked zeolites to the weight of raw materials as optimal. The paper shows also the physical properties of aggregates which were obtained with the 10% waste sorbent addition by sintering at 1170 °C. It has been found that the resultant material had the properties of lightweight aggregate.
Język
PL
Treść
W ramach niniejszej pracy zbadano zastosowanie sorbentów zeolitowych po sorpcji związków ropopochodnych jako dodatku surowcowego do produkcji kruszyw lekkich. Surowiec wyjściowy (ił montmorillonitowy) modyfikowano różną ilością syntezowanego z popiołów lotnych zeolitu Na-P1, wykorzystanego w procesie sorpcji oleju napędowego. Uzyskane mieszaniny poddano analizie z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono optymalny, 10-procentowy dodatek przepracowanych zeolitów do masy surowcowej. W pracy przedstawiono również badania właściwości fizycznych kruszywa otrzymanego z dodatkiem odpadowego sorbentu. Kruszywo otrzymano z iłu montmorillonitowego z dodatkiem 10% tego zeolitu metodą spiekania w temperaturze 1170 °C. Stwierdzono, że uzyskany materiał charakteryzuje się właściwościami kruszywa lekkiego.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:100135