Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture : [abstract]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
EYEC monograph. 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-936575-2-0
Wydawca
Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Analysis of kinetics elements changes in \emph{Agaricus bisporus} optimized medium for \emph{in vitro} culture : [abstract]
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
168--168
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
in vitro cultures
kinetics
analysis
sterile conditions
bio elements
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
5th European Young Engineers Conference
Początek konferencji
2016-04-20
Koniec konferencji
2016-04-22
Lokalizacja konferencji
Warszawa
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:097455