Application of thermal analysis methods of in researches of fuels
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Rynek Energii
ISSN
1425-5960
EISSN
Wydawca
Kaprint Redakcja Rynku Energii
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
5
Strony od-do
85--94
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
biomass
coal
combustion
sewage sludge
DSC
DTA
waste
thermal analysis TG
PL
węgiel
osady ściekowe
biomasa
spalanie
DTA
odpady
analiza TG
DSC
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents properties and a thermal analysis of sewage sludge regarding to coal and biomass. It should be emphasized that in the Polish power industry coal is the basic fuel. However, given the variety of new legal requirements associated even if with need to reduce emissions to the atmosphere, or disposal of waste fuels, reducing their storage, biomass combustion and thermal utilization of sewage sludge and coal mule becomes extremely important. Each of these fuels has a definite specificity combustion, affecting on the kinetics and mechanism of the process. In explanation for behavior of fuels during high-temperature physicochemical process really helpful becomes their proximate and ultimate analyses. The paper takes TG-DTA-DSC analysis of different types of fuels, with respect to their different composition in the initial state. From the ecological point of view, it was important determination of heavy metal content in fuels.
Język
PL
Treść
W pracy przedstawiono właściwości i analizę termiczną osadów ściekowych w odniesieniu do węgla i biomasy. Należy podkreślić, że w polskiej energetyce węgiel jest podstawowym paliwem. Biorąc jednak pod uwagę szereg nowych wymogów prawnych związanych z koniecznością ograniczenia emisji do atmosfery czy zagospodarowania paliw odpadowych, zmniejszając ich składowanie, spalanie biomasy i termiczna utylizacja osadów ściekowych oraz mułów węglowych staje się niezwykle ważna. Każde z tych paliw ma określoną specyfikę spalania wpływającą na kinetykę i mechanizm procesu. W wyjaśnieniu zachowania paliw podczas wysokotemperaturowego procesu fizykochemicznego pomocna staje się ich analiza techniczna i elementarna. W pracy dokonano analizy TG-DTA-DSC różnych rodzajów paliw, w odniesieniu do ich składu w stanie początkowym. Z ekologicznego punktu widzenia istotne było ponadto oznaczanie zawartości metali ciężkich w paliwach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:102019