Bioactivation of $SiO_{2}$ sol-gel coatings as a modification method of metallic implants
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ESB 2015 [Dokument elektroniczny]. 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-63663-63-6
Wydawca
Scientific Publishing House „Akapit”
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Bioactivation of $SiO_{2}$ sol-gel coatings as a modification method of metallic implants
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
298--298
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ESB 2015
Nazwa konferencji
27th European conference on Biomaterials
Początek konferencji
2015-08-30
Koniec konferencji
2015-09-03
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:091447