Electrochemical behaviour of a half-cell $O_{2} \mid Au \mid ceramic$ oxide or proton-conducting electrolyte after prolonged polarization
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
ISSIS 2015. 4\textsuperscript{th} International Symposium on Surface Imaging/spectroscopy at the Solid/liquid interface : September 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th}, 2015, Kraków, Poland : book of abstracts
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-60514-23-8
Wydawca
Polish Academy of Sciences
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Electrochemical behaviour of a half-cell $O_{2} \mid Au \mid ceramic$ oxide or proton-conducting electrolyte after prolonged polarization
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
79--80
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.1
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 4
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ISSIS
Nazwa konferencji
4th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface
Początek konferencji
2015-09-02
Koniec konferencji
2015-09-04
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:091871