Metody poprawy jakości ekologicznych mas formierskich ze szkłem wodnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Odlewnictwa (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Archives of Foundry Engineering
ISSN
1897-3310
EISSN
2299-2944
Wydawca
Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
45--50
Numer tomu
14
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
masy formierskie
nanocząstki
ekologia
innowacyjne materiały
nowoczesne technologie
Streszczenia
Język
EN
Treść
Moulding sands with water glass have several characteristic properties, resulting directly from the water glass properties. An undoubted good point of these moulding sands is the fact, that they are ecological and their binder is cheap and easily obtainable. However their technological properties indicate certain failures, which limit their wider application in foundry engineering. Their negative property is low strength in the first phase of hardening; their hardening process is not ‘fully finished’ and is reactivated after the mould pouring with liquid alloy. In effect the increased moulding sand strength is the reason of bad knocking out of moulding sands with this binder. They are also not easily susceptible to the reclamation treatment. Therefore, ways of eliminating or limiting of these faults are looked for. Some methods of improving the quality of moulding sands with water glass are presented in the paper. These processes, in simplification, can concern: modifications of moulding sand matrices, methods of their hardening or modifications of a binder itself. The most modern techniques and materials of the new generation are often applied in these methods.
Język
PL
Treść
Masy formierskie ze szkłem wodnym mają szereg charakterystycznych cech, wynikających bezpośrednio z właściwości szkła wodnego. Niewątpliwą zaletą tych mas jest fakt, iż są one ekologiczne, a spoiwo jest tanie i łatwo dostępne. Natomiast w świetle właściwości technologicznych wykazują pewne wady, które ograniczają ich szerokie wykorzystanie w odlewnictwie. Ich ujemną cechą jest mała wytrzymałość w pierwszej fazie utwardzania; proces utwardzania nie przebiega „do końca” i jest ponowie uaktywniany po zalaniu formy ciekłym stopem. Efektem tego jest zwiększenie wytrzymałości masy co jest przyczyną złej wybijalności mas z tym spoiwem. Wykazują one również małą podatność do regeneracji. Dlatego też poszukuje się sposobów wyeliminowania lub ograniczenia tych wad. W artykule przedstawiono metody poprawy jakości mas formierskich ze szkłem wodnym. Procesy te, w uproszczeniu, mogą przebiegać na drodze: modyfikacji składu osnowy masy formierskiej, sposobu jej utwardzania lub modyfikacji samego spoiwa. W metodach tych wykorzystywane są często najnowsze techniki oraz materiały nowej generacji.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:083458