Analysis of selected technological properties of green sands with starch-based additives
PBN-AR
Instytucja
Wydział Odlewnictwa (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Metallurgy and Foundry Engineering
ISSN
1230-2325
EISSN
2300-8377
Wydawca
Wydawnicatwa AGH
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
65--70
Numer tomu
41
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Słowa kluczowe
EN
wear resistance
permeability
green sand system
starch additives
green compressive strength
PL
przepuszczalność
klasyczna masa formierska
dodatki skrobiowe
wytrzymałość na ściskanie w stanie wilgotnym
osypliwość
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
This paper presents the results of determining the effect of the addition of native starch and mineral-starch mixes on selected technological properties of sands. The study was carried out on the permeability, compressive strength, and wear resistance of molding. Green sand with bentonite and silica sand was compared to green sand with the addition of Superior Standard native starch or the addition of a mineral-starch composition in the form of binder Albertine F/1. The main difference in applied starch materials is the characteristic property of native starch which is insoluble in cold water. Therefore, it was difficult to bond water added to molding sand during mixing of the ingredients in this case. However, the Albertine F/1 starch-based binder is a mixture of starch and aluminosilicates, whereas the bonding of water added into molding sand during ingredient mixing is more efficient.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań, które miały na celu określenie wpływu dodatku skrobi natywnej i mieszanek skrobiowo-mineralnych do klasycznych mas formierskich na ich wybrane właściwości technologiczne. Przeprowadzone zostały badania dotyczące przepuszczalności, wytrzymałości na ściskanie oraz osypliwości mas formierskich. Masę wyjściową stanowiła masa z bentonitem na osnowie piasku kwarcowego, którą porównano z masami z dodatkiem skrobi natywnej Superior Standard oraz z dodatkiem komercyjnego spoiwa skrobiowo-mineralnego Albertine F/1. Cechą różnicującą zastosowanych materiałów skrobiowych jest to, że skrobia natywna nie rozpuszcza się w zimnej wodzie, więc w jej przypadku utrudnione jest wiązanie wody wprowadzonej do masy podczas mieszania składników. Natomiast spoiwo skrobiowe Albertine F/1 jest mieszaniną skrobi i glinokrzemianów, dzięki czemu wiązanie wody wprowadzonej do masy podczas mieszania składników okazuje się bardziej wydajne.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:097717
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych