Analiza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Odlewnictwa (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015. [Wrocław 10 czerwiec 2015] : materiały konferencyjne
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-94083-3-2
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza wybranych właściwości utwardzanych fizycznie mas formierskich ze spoiwem skrobiowo-glinokrzemianowym
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
33--33
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.07
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2015
Początek konferencji
2015-11-25
Koniec konferencji
2015-11-25
Lokalizacja konferencji
Wrocław
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:090998