Analiza ekonomiczna eksploatacji metanu z głębokich pokładów węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
ISSN
2081-4224
EISSN
Wydawca
Wyższy Urząd Górniczy
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
26--32
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
analiza ekonomiczna
eksploatacja metanu z głębokich pokładów węgla
symulacja Monte-Carlo
Streszczenia
Język
EN
Treść
Coalbed methane (CBM) may become an important source of energy in the Upper Silesian Coal Basin. However, previous attempts of CBM exploitation did not give satisfactory results. Is it possible to be profitable an exploitation of CBM in the Upper Silesian Coal Basin by vertical wellbores without hydraulic treatments and ECBM-CO2/N2 operations? Answer on this question is the aim of this paper. To solve this problem various models were created. Many geological and petrophysical parameters e.g. permeability, porosity, sorption capacity, diffusion coefficient/sorption time etc. were taken form literature. The economic model including: capital expenditures, operating expenditures fixed and variable, estimated methane flow rate was developed for determining the economic viability of the project. Monte-Carlo method was used to modeling processes described above. Because of the extremely low value of permeability, CBM production, using vertical wellbore, without hydraulic treatment, will never be profitable.
Język
PL
Treść
Metan z pokładów węgla (MPW) może stać się cennym surowcem i zaspokajać część potrzeb energetycznych rejonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW). Niestety, dotychczasowe próby jego eksploatacji w Polsce nie dały zadowalających rezultatów. Niniejsza praca ma za zadanie odpowiedzieć za pytanie: czy możliwa jest opłacalna eksploatacja MPW na terenie GZW, prowadzona odwiertem pionowym, bez zabiegów intensyfikacji wydobycia (szczelinowanie hydrauliczne, zatłaczanie dwutlenku węgla/ azotu). Chcąc zrealizować założony cel, na podstawie bogatej literatury, stworzono modele spadku wydobycia dla wybranego pokładu, mając na uwadze następujące parametry złoża węgla: przepuszczalność, porowatość, matanonośność, współczynnik dyfuzji/czas sorpcji. Określając opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia, stworzono model ekonomiczny uwzględniający: nakłady inwestycyjne, koszty stałe i zmienne przedsięwzięcia, prognozowany wydatek gazu oraz wynikające z niego przychody. Modelując opisane powyżej przedsięwzięcie, posłużono się metodą Monte-Carlo.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:088147