Ekonomiczne aspekty pozyskiwania gazu z formacji łupkowych na podstawie doświadczeń rynku północnoamerykańskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rynek Energii
ISSN
1425-5960
EISSN
Wydawca
Kaprint Redakcja Rynku Energii
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
151--158
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
shale gas
natural gas reserves
cost of production of natural gas
natural gas prices
PL
ceny gazu ziemnego
gaz z łupków
zasoby gazu ziemnego
koszty wydobycia gazu ziemnego
Streszczenia
Język
EN
Treść
The beginning of the shale gas production at the industrial scale has changed not only the energy market in the North America, but also has influenced on the international trade of the natural gas. In the paper the authors were focused on the economic aspects of the shale gas production. The changes in the area of the number of the wells which were made during the year, the volume of the gas production per year from the one well, and also the amount of the costs of gas production and the taxes connected with the production have been analyzed. The technological progress, the organization of work and the well – developed services market has influenced on the visible reduction of the natural gas prices in the last years. We should underline that the low gas price in the USA often doesn’t cover the production costs. Because of that it is easy to notice the reduction of the oil&gas companies activity in the area of the realization of the new wells.
Język
PL
Treść
Rozpoczęcie na skalę przemysłową wydobycia gazu z formacji łupkowych zmieniło nie tylko rynek energii Ameryki Północnej ale także wpłynęło na międzynarodowy obrót gazem ziemnym. W artykule skupiono uwagę na ekonomicznych aspektach wydobycia gazu z łupków. Przeanalizowano zmiany w zakresie liczby zrealizowanych odwiertów w ciągu roku, wolumenu wydobycia gazu w ciągu roku z jednego odwiertu, a także poziom kosztów pozyskania gazu oraz podatki związane z wydobyciem. Postęp technologiczny, organizacja pracy, a także dobrze rozwinięty rynek usług serwisowych przełożył się na znaczącą redukcję kosztów wydobycia gazu z łupków w ostatnich latach. Warto podkreślić, że niska cena gazu w USA często nie pokrywa kosztów wydobycia. Dlatego obserwuje się w ostatnim czasie ograniczenie aktywności koncernów naftowych w zakresie realizacji nowych odwiertów.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080118