Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
GeoRaman-2016 [Dokument elektroniczny]. XII international conference : Novosibirsk, Russia, June 9–15, 2016 : abstract volume
Data publikacji
2016
ISBN
978-5-85957-124-6
Wydawca
Publishing "OFSET"
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
108--108
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.05
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
GeoRaman : XII international conference
Początek konferencji
2016-06-09
Koniec konferencji
2016-06-15
Lokalizacja konferencji
Novosibirsk
Kraj konferencji
RU
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
idp:098711