Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
SGEM 2016. 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings
Data publikacji
2016
ISBN
978-619-7105-57-5
Wydawca
STEF92 Technology Ltd.
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
809--816
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
EN
Raman spectroscopy
unconventional natural gas
phase behavior
HPHT
qualitative and quantitative measurements
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SGEM2016
Nazwa konferencji
16th international multidisciplinary scientific geoconference
Początek konferencji
2016-06-30
Koniec konferencji
2016-07-06
Lokalizacja konferencji
Albena
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099194