Active thermography as an evaluation method of delaminations in composite structures
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ICCM19 : 19th International Conference on Composite Materials, July 28 to August 2, 2013, Montreal, Canada : Composite Materials : The Great Advance
Data publikacji
2013
ISBN
978-0-9696797-1-4
Wydawca
Canadian Association for Composite Structures and Materials
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Active thermography as an evaluation method of delaminations in composite structures
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
7875-7884
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ICCM19 : 19th International Conference on Composite Materials
Początek konferencji
2013-07-28
Koniec konferencji
2013-08-02
Lokalizacja konferencji
Montreal
Kraj konferencji
CA
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-36898