Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej: mity i fakty. Głos w dyskusji
PBN-AR
Instytucja
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
Instytut Ochrony Przyrody PAN
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
83–99
Numer tomu
72
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,6
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-58a1a695d5de698a1c05a968