Analiza kosztów produkcji odkuwek matrycowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
135--140
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
costs
analysis
production costs
matrix forgings
PL
koszty
analiza
koszty produkcji
odkuwki matrycowe
Streszczenia
Język
EN
Treść
Forgings production cost is an important part of the valuation of manufactured product. Detailed analysis of these costs allows to determine the factors for their reduction so an increase of profit from the product selling or reduce the manufactured product price is possible, and the company offer becomes more attractive to potential buyers. The paper presents the essence of carrying out cost analysis, description and cost-sharing with particular emphasis on production costs, an analysis of the production process forgings and calculations of the die forgings final production costs for the selected sample product. The conclusions of the article show how to improve the efficiency of the company on the market by reducing costs in forgings manufacturing.
Język
PL
Treść
Koszty produkcji odkuwek matrycowych stanowią istotny element wyceny wytwarzanego wyrobu. Szczegółowa analiza tych kosztów pozwala na określenie czynników pozwalających na ich obniżkę, a co za tym idzie na zwiększenie zysku ze sprzedaży wyrobu lub na obniżenie ceny zbytu wytworzonego wyrobu, przez co oferta przedsiębiorstwa staje się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców. W artykule przedstawiono istotę przeprowadzenia rachunku kosztów, opis i podział kosztów ze szczególnym uwzględnieniem kosztów produkcji, analizę procesu produkcji odkuwek matrycowych oraz obliczenia ostatecznych kosztów produkcji odkuwek matrycowych dla przykładowego wybranego rodzaju asortymentu. Wnioski zawarte w artykule pokazują w jaki sposób poprawić efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku poprzez obniżenie kosztów w dziale produkcji odkuwek matrycowych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:080877