Analiza parametrów procesu wytwarzania kompozytów ${Al-SiC}$
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
5
Strony od-do
259--266
Numer tomu
58
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
composites
Al-SiC
sintering
pressing
PL
kompozyty
Al-SiC
spiekanie
jednostronne prasowanie
Streszczenia
Język
EN
Treść
The results of the Al-SiC composites with 5 and 10 vol. % of SiC are presented. Composites were fabricated through pressing and subsequent sintering at the nitrogen atmosphere at temp. 620 [degrees]C. Pressure used was: 100, 200, 300 and 400 MPa. The reference material was aluminium fabricated in the same conditions as composites. The green and as — sintered density was measured, also Brinell hardness was measured and microstructure of as – sintered materials was observed. The results show, that optimal pressing pressure is 300 MPa. Increasing of the pressure hasn’t a substantial effect on the density enlarge. From the economical point of view is unnecessary.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań kompozytów aluminiowych umacnianych cząstkami węglika krzemu SiC. Wytworzono spiekane kompozyty o zawartości 5 i 10 % obj. SiC. Jako materiał referencyjny stosowano Al99,7 wytworzone w takich samych warunkach, jak kompozyty Al-SiC. Materiały wytworzono na drodze jednostronnego prasowania przy zastosowaniu różnych ciśnień: 100, 200, 300 oraz 400 MPa. Kolejno poddano je spiekaniu w atmosferze azotu w temperaturze 620 [stopni]C. Na tak wytworzonych spiekach przeprowadzono obserwacje mikrostruktury oraz pomiar twardości metodą Brinella.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:074095