Analiza struktury i własności powłok $Al_{2}O_{3}, ZrO_{2}+Y_{2}O_{3}$ otrzymanych metodą natrysku plazmowego na podłożu grafitowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
273--278
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Słowa kluczowe
EN
microstructure
plasma spraying
Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings
PL
mikrostruktura
powłoki Al2O3, ZrO2+Y2O3
natrysk plazmowy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In the work the results of investigation of Al2O3, Al2O3+C, ZrO2+Y2O3, ZrO2+Y2O3+C coatings on a graphite surface, produced by plasma spraying methods, have been presented. The comparative investigations of microstructure of Al2O3, ZrO2+Y2O3 coatings contained carbon and without carbon were performed. The light microscopy (MO) and scanning microscopy (SE) techniques were used to microstructure observations. Besides then the grain size was estimated and the microhardness measurement was performed. The obtained results and its analysis allowed to establish that carbon addition caused grain diminishing and microhardness increase.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań powłok Al2O3, Al2O3+C, ZrO2+Y2O3, ZrO2+Y2O3+C, na podłożu grafitowym, wytworzone metodą natrysku plazmowego. Przeprowadzono porównawcze badania mikrostruktury powłok Al2O3, ZrO2+Y2O3,zawierających węgiel oraz bez dodatku węgla. Do obserwacji mikrostruktury zastosowano techniki mikroskopii świetlnej (MO) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Ponadto oszacowano wielkość ziarna w badanych powłokach, a także przeprowadzono pomiary mikrotwardości. Uzyskane wyniki i ich analiza pozwoliły ustalić, że dodatek węgla do powłok Al2O3 i ZrO2+Y2O3 powoduje rozdrobnienie ziarna oraz podwyższa mikrotwardość.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:082725