An examination of the heat treatment effect on mechanical properties of twin-roll cast followed by cold rolling sheets made of aluminium and its alloys
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Metallurgy and Foundry Engineering
ISSN
1230-2325
EISSN
2300-8377
Wydawca
Wydawnicatwa AGH
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
93--101
Numer tomu
40
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Słowa kluczowe
EN
aluminium
heat treatment
cold rolling
twin-roll casting
PL
obróbka cieplna
aluminium
walcowanie na zimno
ciągłe odlewanie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
odern aluminium alloys are more commonly used in various industries. Often the products of such materials operate at elevated temperatures. In addition to standard requirements in terms of mechanical and technological properties, one of the key performance properties becomes the increased resistance to annealing. This paper examines the heat treatment effect on the mechanical properties of sheets made of aluminium with grain refiner additions (Ti + B), Fe, Si and Mn. Tested materials were obtained by cold-rolling strips, manufactured by twin-roll casting – TRCmethod. TRC method is increasingly being used in the manufacture of flat-rolled products. This technology eliminates the hot rolling operations and the strip obtained by TRC method can be subjected to direct cold rolling.
Język
PL
Treść
Nowoczesne stopy aluminium znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Niejednokrotnie wyroby z takich materiałów pracują w podwyższonych temperaturach. Obok standardowych wymagań w zakresie własności mechanicznych i technologicznych jedną z kluczowych własności użytkowych staje się podwyższona odporność cieplna. W pracy przebadano wpływ obróbki cieplnej na własności mechaniczne blach z aluminium z dodatkami rozdrabniacza ziarna (Ti + B), Fe, Si oraz Mn. Materiały poddawane badaniom wytworzono przez walcowanie na zimno taśm uzyskanych metodą twin-roll casting – TRC. Metoda TRC jest coraz częściej wykorzystywana w produkcji płaskich wyrobów walcowanych. Eliminuje ona konieczność prowadzenia walcowania na gorąco, a taśma uzyskana metodą TRC może być poddawana bezpośredniemu walcowaniu na zimno.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:086599
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych