Application of vibrational spectroscopy supported by theoretical calculations in identification of amorphous and crystalline forms of cefuroxime axetil
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Scientific World Journal
ISSN
1537-744X
EISSN
Wydawca
Scientific World
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
921049
Strony od-do
1--8
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Pozostali autorzy
+ 9
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Streszczenia
Język
EN
Treść
FT-IR and Raman scattering spectra of cefuroxime axetil were proposed for identification studies of its crystalline and amorphous forms. An analysis of experimental spectra was supported by quantum-chemical calculations performed with the use of B3LYP functional and 6-31G(d,p) as a basis set. The geometric structure of a cefuroxime axetil molecule, HOMO and LUMO orbitals, and molecular electrostatic potential were also determined by using DFT (density functional theory). The benefits of applying FT-IR and Raman scattering spectroscopy for characterization of drug subjected to degradation were discussed.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095731
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych